Βασικό μέλημά μας αποτελεί η διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας και η προστασία των μαθητών μας. Αυτό επιδιώκεται  με τη συστηματική εποπτεία κατά τις καθημερινές εφημερίες των διδασκόντων, με τη φροντίδα για την καλή λειτουργία του συστήματος φυσικού αερίου και των πυροσβεστήρων, αλλά και με τις προσβλέποντες ασκήσεις αντισεισμικής προστασίας.
Συστηματική είναι η φροντίδα για την καθαριότητα του σχολικού χώρου, για τον ποιοτικό έλεγχο του κυλικείου μας, αλλά και για την ενημέρωση των μαθητών σε ανάλογα θέματα, από αρμόδια πρόσωπα και φορείς.
Επιπλέον, επιδιώκουμε την πρόληψη φαινομένων βίας, τόσο με σχετικές ενημερωτικές δράσεις, που γίνονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς αλλά και από ειδικούς, όσο και με την οργανωμένη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Βίας, κυρίως όμως με την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας, αλληλοϋποστήριξης και αποδοχής στον χώρο του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται και ειδική εκδήλωση, προς το τέλος του σχολικού έτους, υποδοχής των μαθητών της Έκτης τάξης των Δημοτικών σχολείων των οποίων οι μαθητές  χωροταξικά πρόκειται να φοιτήσουν στο σχολείο μας, με στόχο την πρώτη επαφή τους με το νέο τους σχολείο και τη σταδιακή εξοικείωσή τους με αυτό.

Τελευταία τροποποίηση στιςΚυριακή, 04 Ιανουαρίου 2015 22:58
Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3