Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες

Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες (5)

Προσομοιώσεις από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο

PhET provides fun, free, interactive, research-based science and mathematics simulations. We extensively test and evaluate each simulation to ensure educational effectiveness. These tests include student interviews and observation of simulation use in classrooms. The simulations are written in Java, Flash or HTML5, and can be run online or downloaded to your computer. All simulations are open source (see our source code). Multiple sponsors support the PhET project, enabling these resources to be free to all students and teachers.

Πληκτρολογούμε σε έναν φυλλομετρητή  ιστοσελίδων  την διεύθυνση http://phet.colorado.edu/ και εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα

Πάμε στο κάτω μέρος της σελίδας όπου υπάρχουν οι γλώσσες που υποστηρίζει η σελίδα και πατάμε Ελληνικά και εμφανίζεται όλη η σελίδα με Ελληνικά γράμματα.

Διαβάστε περισσότερα...

Φωτόδεντρο

Το Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα (Photodentro LOR) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Φωτόδεντρο είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Πληκτρολογούμε σε έναν φυλλομετρητή ιστοσελίδων την διεύθυνση http://photodentro.edu.gr

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» ως το πρώτο από τα ψηφιακά αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού της οικογένειας «Φωτόδεντρο», που αποτελεί κεντρική e-υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ  για την οργάνωση και τη διάθεση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη σχολική κοινότητα.

Φιλοξενεί μαθησιακά αντικείμενα (δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση) όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις και άλλα.
Περιλαμβάνει τη συλλογή με τα περίπου 4.000 μαθησιακά αντικείμενα των εμπλουτισμένων διαδραστικών σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του ΥΠΑΙΘ ή άλλων φορέων.

Όλα τα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA. Το Φωτόδεντρο υλοποιεί την εθνική στρατηγική για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και προωθεί τη χρήση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) για τα σχολεία.

Φωτόδεντρο - Μαθησιακά Αντικείμενα

Το Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Φωτόδεντρο είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Φιλοξενεί μαθησιακά αντικείμενα (δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση) όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις και άλλα.


Περιλαμβάνει τη συλλογή με τα περίπου 4.000 μαθησιακά αντικείμενα των εμπλουτισμένων διαδραστικών σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του ΥΠΑΙΘ ή άλλων φορέων.

 

Πληκτρολογούμε σε έναν φυλλομετρητή ιστοσελίδων  την ηλεκτρονική διεύθυνση http://photodentro.edu.gr   και εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα :

Επιλέγουμε:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

Από το νέο παράθυρο επιλέγουμε από το μενού στην αριστερή πλευρά : Βαθμίδα Εκπ/σης    à   Γυμνάσιο και επιπλέοναπό το ίδιο μενού επιλέγουμε: Θεματικές Περιοχές  και το μάθημα που θέλουμε πχ Μαθηματικά

 

Από το νέο παράθυρο επιλέγουμε το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει.

 

Διαβάστε περισσότερα...

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Το έργο «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

http://ebooks.edu.gr

Διαδραστικά σχολικά βιβλία

Πληκτρολογούμε σε έναν φυλλομετρητή ιστοσελίδων  την ηλεκτρονική διεύθυνση http://ebooks.edu.gr  και εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα :

Επιλέγουμε το : ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑ ΤΑΞΗ και από το νέο παράθυρο επιλέγουμε την Α’ Γυμνασίου και εμφανίζεται :