Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα δέντρο με πολλά κλαδιά PDF Εκτύπωση E-mail

Σκοπός της επίσκεψης είναι η δημιουργία μιας πολυμερούς σχολικής σύμπραξης, με στόχο την υλοποίηση προγράμματος με τίτλο "Europa tree ArboreTICE", δηλαδή "Συλλογή Ευρωπαϊκών δέντρων Πληροφορικής και Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση".
Η έναρξη του προγράμματος προβλέπεται το σχ. έτος 2011.

Το πρόγραμμα σκοπεύει στην ανάπτυξη διαθεματικών ικανοτήτων οι οποίες με την κατάλληλη υποστήριξη θα οδηγήσουν στη δημιουργία αντίστοιχων εργασιών. Υπογραμμίζουμε μερικές από αυτές:
Επιστήμες: Διαφορετικοί τύποι δέντρων στην Ευρώπη. Δημιουργία ενός κήπου μέσα στο σχολείο. Επιλογή του αντιπροσωπευτικού δέντρο της χώρας. Υλοποίηση ενός "arboretum Comenuis" μέσα στο σχολείο ή στην πόλη. Βασικές έννοιες της βοτανικής και της κηπουρικής.
Γεωγραφία: κατανομή των δέντρων και τα κύρια είδη δασών στην Ευρώπη.
Τέχνες: Δέντρα και κήποι όπως τα βλέπουν δίαφοροι καλλιτέχνες της κάθε χώρας, βιογραφίες καλλιτεχνών. Ανταλλαγές πινάκων, σχεδίων και φωτογραφιών των δέντρων. Έρευνα για τα κατά τόπους σπάνια δέντρα. Καλλιτεχνικά γράμματα με συνθήματα σχετικά με τα δέντρα και την προστασία των δασών.
Βιώσιμη ανάπτυξη: Δημοτικός Κήπος της πόλης. Προστασία των δέντρων και των δασών.
Web site: Δημιουργία Ιστοσελίδας του έργου. Ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ των παιδιών. Χρήση κάμερας και λογισμικού επεξεργασίας εικόνας. Κατάλογος των δέντρων. Εικονικό Μουσείο "arboretum Comenuis" που θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του έργου.

Δραστηριότητες 1ου έτους: Συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών για το θέμα(Βασικές έννοιες της βοτανικής και της κηπουρικής, διαφορετικοί τύποι δέντρων, σπάνια δέντρα)
Δραστηριότητες 2ου έτους: Εργασία πάνω στις σύγχρονες γλώσσες. Ένα δέντρο που έχει δημιουργήσει μύθο γύρω από το ονομά του σε διαφορετικές γλώσσες. Παρόμοια προσέγγιση του θέματος τόσο όσον αφορά το τοπίο όσο και τον κήπο.
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές θα βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη χρήση τόσο της μητρικής όσο και των άλλων ξένων γλωσσών που καλούνται να χρησιμοποιήσουν. Επίσης θα βελτιώσουν τις ικανότητες τους στη χρήση των ΤΠΕ, δημιουργώντας ιστοσελίδες, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τηλεδιασκέψεων.
Μετά την ανταλλαγή εικόνων, φύλλα δεδομένων, σχέδια των δένδρων και των κήπων αντιπροσωπευτικών της κάθε χώρας, θα τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν μια τεράστια γνώση της βιοποικιλότητας των Ευρωπαϊκών δέντρων, έτσι ώστε να είναι εύκολη η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «arboretum Comenius" μέσα στο σχολείο ή στην πόλη των εταίρων.

 

Σκοπός της επίσκεψης είναι η δημιουργία μιας πολυμερούς σχολικής σύμπραξης, με στόχο την υλοποίηση προγράμματος με τίτλο "Europa tree ArboreTICE", δηλαδή "Συλλογή Ευρωπαϊκών δέντρων Πληροφορικής και Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση".
Η έναρξη του προγράμματος προβλέπεται το σχ. έτος 2011.
Το πρόγραμμα σκοπεύει στην ανάπτυξη διαθεματικών ικανοτήτων οι οποίες με την κατάλληλη υποστήριξη θα οδηγήσουν στη δημιουργία αντίστοιχων εργασιών. Υπογραμμίζουμε μερικές από αυτές:
• Επιστήμες: Διαφορετικοί τύποι δέντρων στην Ευρώπη. Δημιουργία ενός κήπου μέσα στο σχολείο. Επιλογή του αντιπροσωπευτικού δέντρο της χώρας. Υλοποίηση ενός "arboretum Comenuis" μέσα στο σχολείο ή στην πόλη. Βασικές έννοιες της βοτανικής και της κηπουρικής.
• Γεωγραφία: κατανομή των δέντρων και τα κύρια είδη δασών στην Ευρώπη.
• Τέχνες: Δέντρα και κήποι όπως τα βλέπουν δίαφοροι καλλιτέχνες της κάθε χώρας, βιογραφίες καλλιτεχνών. Ανταλλαγές πινάκων, σχεδίων και φωτογραφιών των δέντρων. Έρευνα για τα κατά τόπους σπάνια δέντρα. Καλλιτεχνικά γράμματα με συνθήματα σχετικά με τα δέντρα και την προστασία των δασών.
• Βιώσιμη ανάπτυξη: Δημοτικός Κήπος της πόλης. Προστασία των δέντρων και των δασών.
• Web site: Δημιουργία Ιστοσελίδας του έργου. Ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ των παιδιών. Χρήση κάμερας και λογισμικού επεξεργασίας εικόνας. Κατάλογος των δέντρων. Εικονικό Μουσείο "arboretum Comenuis" που θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του έργου.
Δραστηριότητες 1ου έτους: Συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών για το θέμα(Βασικές έννοιες της βοτανικής και της κηπουρικής, διαφορετικοί τύποι δέντρων, σπάνια δέντρα)
Δραστηριότητες 2ου έτους: Εργασία πάνω στις σύγχρονες γλώσσες. Ένα δέντρο που έχει δημιουργήσει μύθο γύρω από το ονομά του σε διαφορετικές γλώσσες. Παρόμοια προσέγγιση του θέματος τόσο όσον αφορά το τοπίο όσο και τον κήπο.
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές θα βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη χρήση τόσο της μητρικής όσο και των άλλων ξένων γλωσσών που καλούνται να χρησιμοποιήσουν. Επίσης θα βελτιώσουν τις ικανότητες τους στη χρήση των ΤΠΕ, δημιουργώντας ιστοσελίδες, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τηλεδιασκέψεων.
Μετά την ανταλλαγή εικόνων, φύλλα δεδομένων, σχέδια των δένδρων και των κήπων αντιπροσωπευτικών της κάθε χώρας, θα τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν μια τεράστια γνώση της βιοποικιλότητας των Ευρωπαϊκών δέντρων, έτσι ώστε να είναι εύκολη η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «arboretum Comenius" μέσα στο σχολείο ή στην πόλη των εταίρων.
 
Διαφήμιση
Copyright © 2018 comenius. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.. Pro joomla 1.5 templates
Pro joomla 1.5 templates designed by Lonex.